Links

  Omschrijving URL

1.

Organisatie  die  de scholen ondersteunt die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs

www.lowan.nl

2.

Tijdschrift MeerTaal met veel artikelen over betekenisvol taalonderwijs  voor het b.o en de vaste rubriek ‘Taalonderwijs aan nieuwkomers’ www.meertaal.vangorcum.nl

3.

Kinderboeken in meerdere talen

www.extern.nl/kinderboeken
www.nik-nak.eu
www.omundo.be
www.ibby.org
www.stichtinglezen.be
www.mybookbuddy.nl
4. Ouderbetrokkenheid www.voorleesexpress.nl
www.taalvorming.nl
5.

Zweeds beleid en intakemateriaal (veelal Engelstalig)

www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande
www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmateria
6. Opleidingsmaterialen en info voor professionals

www.augeo.nl
www.hetabc.nl
www.leoned.nl
www.leraar24.nl
www.taalgerichtvakonderwijs.nl
www.taaldenkgesprekken.nu
www.taalgebruikinonderzoek.nl

 

 7

 Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en opleiders: om jonge kinderen die nog niet zoveel (in het Nederlands) praten, uit te dagen tot gesprek en zo betere kansen te bieden voor hun taalontwikkeling. Met voorbeeldfilms en toelichting.

 www.uitdagentotgesprek.nl
8 Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en opleiders: hoe kun je in doen-alsof spel meespelen om taal- en denkontwikkeling te stimuleren. Met voorbeeldfilms en toelichting. www.taal-in-spel.nl